Leren én doen

Antoniusmavo XL is anders dan andere mavo’s: omdat je zelf je dag indeelt met je flexrooster, je persoonlijk onderwijs krijgt, je gaat leren én doen. En omdat we je intensief coachen.

Antoniusmavo XL kenmerkt zich door de volgende speerpunten:

  • We hebben een positieve, uitdagende aanpak
  • Je gaat leren én doen
  • Je krijgt persoonlijk onderwijs met je eigen leerroute: havo (in 5 of 6 jaar) of mbo
  • Je gaat werken met een flexrooster met studiewerktijd
  • Je krijgt individuele begeleiding
  • D&O: doen en ontdekken wat bij je past
  • Antonius TTT (talent-keuzeprogramma)
  • Je leert vaardigheden voor nu en je toekomst

Lees er meer over bij onze speerpunten.