Leerlingbegeleiding

Coach

Elke groep leerlingen heeft een eigen coach. De coach is het eerste aanspreekpunt voor zowel leerling en ouders/verzorgers als voor de collega’s als het gaat over zaken als leervorderingen, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. De coach speelt in de begeleiding van de leerling een centrale rol. Samen met je coach houd je je coachingsgesprek. Tijdens deze gesprekken bespreek je waar je naar toe wilt werken, wat je al hebt geleerd, wat goed ging en wat beter kan, wat je nog wil leren.

terug naar boven

Leerlingbespreking

Van elke leerling worden in ons leerlingvolgsysteem de vorderingen in gedrag, werkhouding en leerstofbeheersing bijgehouden. Omdat er continu sprake is van ontwikkeling en verandering, wordt elke klas en elke leerling regelmatig binnen het lerarenteam besproken tijdens de leerlingbespreking. De coach leidt deze bespreking. Zo wordt een actueel beeld verkregen van de vorderingen van de leerlingen en eventuele knelpunten. Samen bekijken we of onze aanpak goed is of dat we die moeten aanpassen.

terug naar boven

Flex-ZAT

Het Flexibel ZorgAdviesTeam (Flex-ZAT) wordt ingeschakeld als de ondersteuningsvraag van een leerling niet door de school zelf kan worden opgelost. Bij dit overleg zijn betrokkenen aanwezig die vanuit hun expertise iets kunnen zeggen over de ondersteuningsvraag van de betreffende leerling. Dat is in de eerste plaats de leerling zelf en de ouders/verzorgers, maar ook de coach en/of teamleider, een onderwijsspecialist, een gezinsspecialist en de zorgcoördinator. Gezamenlijk wordt er naar een passende oplossing voor de problematiek gezocht. Dit kan betekenen dat er extra ondersteuning binnen de school ingezet gaat worden, maar er kan ook sprake zijn van hulpverlening buiten de school.

terug naar boven

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor leerlingen van Antoniusmavo XL is mw. A. Nederhoff. Leerlingen kunnen contact met haar opnemen als zij iets vertrouwelijks willen bespreken dat lastig te bespreken met de coach. 

Leerlingen kunnen bij haar langslopen of een bericht sturen via Teams. 

terug naar boven

Ouder- en jeugdsteunpunt Passend Onderwijs

Voor alle vragen over Passend Onderwijs kun je natuurlijk terecht op school. Daarnaast vind je ook informatie over Passend Onderwijs bij het ouder- en jeugdsteunpunt Midden-Holland en Rijnstreek. Denk aan informatie over:

- wat is een samenwerkingsverband?
- wat is zorgplicht?
- wat kan ik doen als mijn kind extra zorg nodig heeft?
- hoe wordt er samengewerkt met gemeenten?
- hoe werkt leerlingenvervoer?

Als je er niet uitkomt, of je wilt graag iets overleggen, dan kun je contact opnemen met het samenwerkingsverband: www.steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl

terug naar boven
Folder Bijzondere begeleiding