Leren en doen & vaardigheden

Leren en doen

Leren is leuk als je wat je leert kunt toepassen. Op Antoniusmavo XL ga je vanaf klas 1 veel dóen. Heel bijzonder is dat je ook bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde de link legt met jouw eigen wereld. Je kookt, presenteert, meet en ontwerpt bijvoorbeeld je eigen kamer. Zo zie je ineens waarom je iets leert.

Vaardigheden

Voor nu en je toekomst. Op Antoniusmavo XL bouw je systematisch aan vaardigheden die je nodig hebt nu en in jouw toekomst. Je leert onder meer samenwerken, plannen, presenteren, zelfstandig werken, creatief en commercieel denken, communiceren en ondernemen. En je bent natuurlijk bezig met allerlei digitale vaardigheden.

Met je coach/docent praat je over wat je goed en minder goed kunt, wat je graag doet en waar je meer van zou willen weten. Dit geeft je veel zelfvertrouwen en helpt je om de goede beroepskeuze te maken.

Op de Antoniusmavo XL krijg je meteen zin om aan de slag te gaan!

Persoonlijk onderwijs

Op Antoniusmavo XL is het onderwijs persoonlijk. Dat wil zeggen dat je samen met je coach en ouders je leerroute uitstippelt. En samen bekijken jullie wat jouw doelen zijn en hoe je je flexuren kunt gebruiken. Bij elk vak werk je op het niveau dat jij aankunt: mavo- of havo-niveau. Doordat je veel mag uitproberen in de praktijk, ontdek je waar je goed in bent en waar je meer van wilt weten. Samen bepalen jullie of je doorgaat voor de mbo- of havo-route.

Geweldige eindexamenresultaten: 100% van de mavo-leerlingen geslaagd in 2016, 2017 én 2018!

Flexrooster

Zelf je dag indelen! Op Antoniusmavo XL krijg je een flexrooster. Je hebt drie vakken per dag van 80 minuten met telkens een pauze ertussen. Voor en na de lessen kun je zelf je flexuren inplannen. Een flexuur duurt 40 minuten. Elke week plan je zelf minimaal vijf flexuren in (meer mag ook). Je gebruikt ze voor coaching, studiewerktijd, extra vakles of voor TTT (Top Talent Tijd).

Benut je al je uren goed, dan heb je geen huiswerk thuis. Je bent altijd klaar om 15:15 uur. In klas 1 en 2 heb je elke dag een huiswerkuur met begeleiding. Aan het begin of het einde van de dag. Dat kies je zelf.

Meer informatie en uitleg

Al je huiswerk en projecten doe je op school.

Individuele begeleiding

Een belangrijke persoon in je schoolleven is je persoonlijke coach. Jullie praten veel met elkaar: jij en je coach en soms ook je ouders. Wat heb je geleerd, wat ging goed, wat kan beter. Waar heb je meer oefening of juist uitdaging nodig? Maar ook: welke (praktijk)ervaringen vond je het leukst, waar ben je trots op, wat past bij jou, wat wil je nog uitproberen, welke (beroeps)richting past bij jou?

Samen bekijken we welke begeleiding je nodig hebt, wat je gaat kiezen en hoe je persoonlijke leerroute eruit gaat zien. Je digitaal portfolio kan je goed helpen bij je ontwikkelgesprekken. Het is een soort website waarin je alle werkstukken, en ervaringen verzamelt die jij belangrijk vindt. Je gebruikt foto’s, filmpjes, teksten, beoordelingen en certificaten.

Doen en ontdekken

Bij D&O ben je bezig met uitdagende, praktische opdrachten en activiteiten. Je leert veel en intussen maak je kennis met allerlei werkvelden. Zo weet je straks precies welke opleiding en welk beroep bij jou past.

Een paar D&O thema’s die je kunt tegenkomen op de mbo-route:

 • Woonwereld
 • (H)eerlijk
 • In de mode
 • Kidzwijs
 • Kunst & zo

De D&O-onderwerpen voor de havo-route sluiten perfect aan op het Antoniuscollege:

 • Mavo XL-Technasium (onderzoeken, ontwerpen, ondernemen, smart technology)
 • Mavo XL-TTO (tweetalig)
 • Mavo XL-BMO (breed) 

D&O doe je twee jaar. Pas na al je ervaringen en ontdekkingen beslis je hoe je verder gaat in klas 3 en 4. Je mag zelf kiezen:

 • De havo-route op Mavo XL
 • Lifestyle & Ondernemerschap
 • Smart technology & Design
Doen en ontdekken op jouw manier!

TTT Top Talent Tijd

Twee keer per week kun je je flexuren gebruiken voor TTT. Je bent dan technisch, sportief of creatief bezig met wat jij leuk vindt.

Je mag onder andere kiezen uit:

 • Media & Games
 • Technical Skills
 • Sport & Move
 • Looks & Styling
 • Green Cooking
Iedere acht weken wisselen de TTT-blokken. Dan mag je kiezen welke je wilt volgen!

Mbo-route of havo-route

Welke route past bij jou?

Leerlingen met een mavo- of kader-mavo-advies hebben de eerste twee leerjaren op Antoniusmavo XL de kans te onderzoeken wat het beste bij hen past: een mavo-opleiding die hen voorbereidt op een mbo-, of op havo-opleiding: de zogenaamde mbo- of havo-leerroute. Aan het einde van het tweede jaar wordt er een definitieve keuze gemaakt voor een mbo- of havo-leerroute.

Zesjarige havo: Hoe werkt dat?

Binnen de mavo-opleiding bereidt de mbo-route uw kind voor op een goede doorstroom naar het mbo-onderwijs. Daarnaast biedt Antoniusmavo XL een unieke havo-route aan in Gouda: Leerlingen volgen een programma waarbij het mogelijk is in 6 jaar de havo te halen met als tussenstap het mavo-diploma.

Waarom deze werkwijze?

De overheid heeft de vraag vanuit het VO om de havo in het kader van kansengelijkheid in 6 jaar te mogen aanbieden nog niet gehonoreerd. Vandaar dat de tussenstap noodzakelijk blijft ondanks het feit dat veel leerlingen gebaat zijn bij een 6-jarig traject. Het Antonius wil niet wachten op een GO vanuit de overheid en biedt een programma aan dat leerlingen met een mavo- of mavo-havo advies de mogelijkheid geeft met een maatwerkprogramma een havo-diploma te halen.

Aansluiting op Antoniuscollege

De havo-route voorziet in een programma waarin de leerlingen worden voorbereid qua kennis en vaardigheden op een drempelloze aansluiting op de havo-opleiding van het Antoniuscollege. De leerroutes, zoals Technasium en TTO, die op het Antoniuscollege worden aangeboden worden ook in het onderbouw programma van Antoniusmavo XL aangeboden. Leerlingen krijgen zo een unieke mogelijkheid een havo-opleiding in 6 jaar af te ronden, in plaats van in 5 jaar.

U kunt ook contact opnemen met de teamleider mevr. M. van Kerkhof: m.vankerkhof@carmelcollegegouda.nl

De mbo-route in de bovenbouw

Iedereen doet examen in zeven vakken. Het verschil met de havo-route is dat je in de mbo-route het praktijkvak Dienstverlening en Producten (D&P) volgt. Bij het vak Dienstverlening & Producten kijken we verder naar wat jij interessant vindt, waar jouw talenten liggen en wat je later graag wilt worden. De vaste kern van het programma zijn algemene beroepscompetenties: kennis, vaardigheden en houdingen die je in allerlei beroepsgroepen goed kunt gebruiken.

Daarnaast word je tijdens het 3e en 4e leerjaar voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs. Na het behalen van je diploma maak je de overstap naar het mbo. Je kunt na het behalen van je diploma starten op mbo niveau 3 of niveau 4. Naar welke vervolgopleiding je gaat, kies je zelf. Natuurlijk helpen wij jou hier op school mee!

Tijdens het vak D&P bouw je voort op de kennis over beroepen die je hebt opgedaan bij de Doe- & Ontdekblokken in de onderbouw. Sommige beroepen zullen je aanspreken, andere beroepen wat minder. Ook ga je aan de slag met het digitale programma Qompas. Dit programma helpt jou door middel van testjes en opdrachten uit te zoeken waar jouw kwaliteiten liggen. Ook voer je gesprekken met je coach, ga je open dagen bezoeken en volg je misschien een meeloopdag op het mbo. Zo kom je tot een passende keuze voor een vervolgopleiding.

Keuze richting binnen de mbo-leerroute

Je kunt binnen de mbo-leerroute kiezen tussen de volgende richtingen:

 • Lifestyle & Ondernemen
 • Smart Technology & Design

Lifestyle & Ondernemen

In deze tijd hoor en lees je veel over een gezonde leefstijl. Bedrijven besteden hier ook veel aandacht aan. Er ontstaan veel nieuwe beroepen binnen het thema Lifestyle. Vind jij thema’s als bewegen, voeding en veiligheid ook interessant en belangrijk?

Bij het thema Lifestyle & Ondernemen ga je zelf aan de slag. Je onderzoekt, ontwerpt en presenteert. Ook leer je een plan te maken om jouw product of dienst onder de aandacht te brengen.

Binnen Lifestyle & Ondernemen kun je voor de volgende thema’s kiezen:

 • Gezonde beweging
  Ben jij sportief en creatief tegelijk? Dan is dit thema echt iets voor jou. Je bedenkt en organiseert een nieuwe bewegingsactiviteit voor een bepaalde doelgroep naar keuze.
 • Food future
  Word jij enthousiast van eten en het bedenken van nieuwe concepten? Dan vind jij al snel je draai bij dit thema, bedenk en maak bijvoorbeeld een gezonde snack voor jongeren.
 • Voorkomen van ongevallen en EHBO
  Wil jij later werken in een beroep waar ehbo belangrijk is? Sta je graag paraat als er een ongeval heeft plaatsgevonden? Doe je liever iets concreets in plaats van alleen maar toekijken? Dan is deze module iets voor jou! In deze module leer je hulp te verlenen bij kleine of grote ongelukken. Je leert wat je moet doen in uiteenlopende situaties. Zo leer je bijvoorbeeld wat je moet doen als iemand dreigt te stikken in een snoepje of als iemand zich verwond heeft of flauwgevallen is.

Smart Technology & Design

Elke dag lees je over nieuwe technologieën. Bij Smart Technology & Design ga je aan de slag slimme technologieën. We ontdekken samen wat voor oplossingen ideeën en processen hierbij een rol spelen. Je leert veel, niet alleen kennis maar ook vaardigheden! De opdrachten die je krijgt voer je samen met je groep uit van concept tot eindproduct. Zelfstandig werken, creatief zijn en dingen onderzoeken met je groep, of alleen zijn belangrijk binnen dit thema. Leren en doen staan centraal. We bereiden jou voor op toekomstige vragen die er vanuit de samenleving aan je gesteld worden.

Binnen Smart Technology & Design kun je voor de volgende thema’s kiezen:

 • Robotica
  Ben jij gek op programmeren en ontwerpen? Deins je niet terug voor een ingewikkelde formule? Kies dan voor robotica en ontwerp en maak je eigen afstand bestuurbare auto. Het is makkelijker dan je denkt!
 • Duurzaamheid + Design
  Wil jij je inzetten voor een betere wereld? Wil je nadenken over duurzame oplossingen? Kies dan voor dit thema, en bedenk, ontwerp en maak een product voor een betere wereld.
 • Vormgeving + Typografie
  Ben je altijd met vormgeving bezig, houd je er van om alles er netjes uit te laten zien en vind je het leuk om met computers te werken? Of heb je creatieve of commerciële ideeën voor nieuwe producten? Dan past de module Vormgeving en typografie helemaal bij jou! Kies dit thema en bedenk een nieuw tijdschrift en maak zelf de foto’s en de rapportages.