Leren en doen & vaardigheden

Leren en doen

Leren is leuk als je wat je leert kunt toepassen. Op Antoniusmavo XL ga je vanaf klas 1 veel dóen. Heel bijzonder is dat je ook bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde de link legt met jouw eigen wereld. Je kookt, presenteert, meet en ontwerpt bijvoorbeeld je eigen kamer. Zo zie je ineens waarom je iets leert.

Vaardigheden

Voor nu en je toekomst. Op Antoniusmavo XL bouw je systematisch aan vaardigheden die je nodig hebt nu en in jouw toekomst. Je leert onder meer samenwerken, plannen, presenteren, zelfstandig werken, creatief en commercieel denken, communiceren en ondernemen. En je bent natuurlijk bezig met allerlei digitale vaardigheden.

Met je coach/docent praat je over wat je goed en minder goed kunt, wat je graag doet en waar je meer van zou willen weten. Dit geeft je veel zelfvertrouwen en helpt je om de goede beroepskeuze te maken.

Op de Antoniusmavo XL krijg je meteen zin om aan de slag te gaan!

Persoonlijk onderwijs

Op Antoniusmavo XL is het onderwijs persoonlijk. Dat wil zeggen dat je samen met je coach en ouders je leerroute uitstippelt. En samen bekijken jullie wat jouw doelen zijn en hoe je je flexuren kunt gebruiken. Bij elk vak werk je op het niveau dat jij aankunt: mavo- of havo-niveau. Doordat je veel mag uitproberen in de praktijk, ontdek je waar je goed in bent en waar je meer van wilt weten. Samen bepalen jullie of je doorgaat voor de mbo- of havo-route.

Geweldige eindexamenresultaten: 100% van de mavo-leerlingen geslaagd in 2016, 2017 én 2018!

Flexrooster

Zelf je dag indelen! Op Antoniusmavo XL krijg je een flexrooster. Je hebt drie vakken per dag van 80 minuten met telkens een pauze ertussen. Voor en na de lessen kun je zelf je flexuren inplannen. Een flexuur duurt 40 minuten. Elke week plan je zelf minimaal vijf flexuren in (meer mag ook). Je gebruikt ze voor coaching, studiewerktijd, extra vakles of voor TTT (Top Talent Tijd).

Benut je al je uren goed, dan heb je geen huiswerk thuis. Je bent altijd klaar om 15:15 uur. In klas 1 en 2 heb je elke dag een huiswerkuur met begeleiding. Aan het begin of het einde van de dag. Dat kies je zelf.

Meer informatie en uitleg

Al je huiswerk en projecten doe je op school.

Individuele begeleiding

Een belangrijke persoon in je schoolleven is je persoonlijke coach. Jullie praten veel met elkaar: jij en je coach en soms ook je ouders. Wat heb je geleerd, wat ging goed, wat kan beter. Waar heb je meer oefening of juist uitdaging nodig? Maar ook: welke (praktijk)ervaringen vond je het leukst, waar ben je trots op, wat past bij jou, wat wil je nog uitproberen, welke (beroeps)richting past bij jou?

Samen bekijken we welke begeleiding je nodig hebt, wat je gaat kiezen en hoe je persoonlijke leerroute eruit gaat zien. Je digitaal portfolio kan je goed helpen bij je ontwikkelgesprekken. Het is een soort website waarin je alle werkstukken, en ervaringen verzamelt die jij belangrijk vindt. Je gebruikt foto’s, filmpjes, teksten, beoordelingen en certificaten.

Doen en ontdekken

Bij D&O ben je bezig met uitdagende, praktische opdrachten en activiteiten. Je leert veel en intussen maak je kennis met allerlei werkvelden. Zo weet je straks precies welke opleiding en welk beroep bij jou past.

Een paar D&O thema’s die je kunt tegenkomen op de mbo-route:

 • Woonwereld
 • (H)eerlijk
 • In de mode
 • Kidzwijs
 • Kunst & zo

De D&O-onderwerpen voor de havo-route sluiten perfect aan op het Antoniuscollege:

 • Mavo XL-Technasium (onderzoeken, ontwerpen, ondernemen, smart technology)
 • Mavo XL-TTO (tweetalig)
 • Mavo XL-BMO (breed) 

D&O doe je twee jaar. Pas na al je ervaringen en ontdekkingen beslis je hoe je verder gaat in klas 3 en 4. Je mag zelf kiezen:

 • De havo-route op Mavo XL
 • Lifestyle & Ondernemerschap
 • Smart technology & Design
Doen en ontdekken op jouw manier!

TTT Top Talent Tijd

Twee keer per week kun je je flexuren gebruiken voor TTT. Je bent dan technisch, sportief of creatief bezig met wat jij leuk vindt.

Je mag onder andere kiezen uit:

 • Media & Games
 • Technical Skills
 • Sport & Move
 • Looks & Styling
 • Green Cooking
Iedere acht weken wisselen de TTT-blokken. Dan mag je kiezen welke je wilt volgen!

Mbo-route of havo-route

Welke route past bij jou?

Leerlingen met een mavo- of kader-mavo-advies hebben de eerste twee leerjaren op Antoniusmavo XL de kans te onderzoeken wat het beste bij hen past: een mavo-opleiding die hen voorbereidt op een mbo-, of op havo-opleiding: de zogenaamde mbo- of havo-leerroute. Aan het einde van het tweede jaar wordt er een definitieve keuze gemaakt voor een mbo- of havo-leerroute.

Zesjarige havo: Hoe werkt dat?

Binnen de mavo-opleiding bereidt de mbo-route uw kind voor op een goede doorstroom naar het mbo-onderwijs. Daarnaast biedt Antoniusmavo XL een unieke havo-route aan in Gouda: Leerlingen volgen een programma waarbij het mogelijk is in 6 jaar de havo te halen met als tussenstap het mavo-diploma.

Waarom deze werkwijze?

De overheid heeft de vraag vanuit het VO om de havo in het kader van kansengelijkheid in 6 jaar te mogen aanbieden nog niet gehonoreerd. Vandaar dat de tussenstap noodzakelijk blijft ondanks het feit dat veel leerlingen gebaat zijn bij een 6-jarig traject. Het Antonius wil niet wachten op een GO vanuit de overheid en biedt een programma aan dat leerlingen met een mavo- of mavo-havo advies de mogelijkheid geeft met een maatwerkprogramma een havo-diploma te halen.

Aansluiting op Antoniuscollege

De havo-route voorziet in een programma waarin de leerlingen worden voorbereid qua kennis en vaardigheden op een drempelloze aansluiting op de havo-opleiding van het Antoniuscollege. De leerroutes, zoals Technasium en TTO, die op het Antoniuscollege worden aangeboden worden ook in het onderbouw programma van Antoniusmavo XL aangeboden. Leerlingen krijgen zo een unieke mogelijkheid een havo-opleiding in 6 jaar af te ronden, in plaats van in 5 jaar.

U kunt ook contact opnemen met de teamleider mevr. M. van Kerkhof: m.vankerkhof@carmelcollegegouda.nl

De havo-route in de onderbouw

Vanaf de brugklas krijg je per week 2x80 minuten Doe- & Ontdekblokken. In de eerste zes weken maak je tijdens de D&O-blokken zowel kennis met de mbo-route als de havo-route. Na zes weken maak je een keuze welke route je gaat volgen.

Tijdens de D&O-blokken doe en leer je veel en maak je intussen kennis met allerlei werkvelden. Zo weet je straks precies welke opleiding en welk beroep bij jou past. De D&O-onderwerpen in klas 1 en 2 voor de havo-route sluiten perfect aan op het Antoniuscollege.

De D&O-thema’s waar je op de havo-route uit kunt kiezen zijn:

 • mavo XL-Technasium: onderzoeken, ontwerpen, Smart Technology
 • mavo XL-TTO (Tweetalig Onderwijs)
 • mavo XL-BMO (multidisciplinaire projecten)

Hier vind je een omschrijving van de verschillende havo verdiepingsvakken.

Brede Maatschappelijke Oriëntatie (BMO AMXL)
Tijdens de BMO-lessen ga je leren, word je uitgedaagd, gecoacht, krijg je begeleiding en ga je je talenten gebruiken en ontdekken. Ontwikkelen van vaardigheden staat bij BMO centraal. Vaardigheden die je op de havo goed kunt gebruiken, zoals: presenteren, filmen, schrijven, ontwerpen en veel meer. Ook komt je toekomst aan bod, door LOB-onderdelen.

We mengen een aantal vakken met elkaar zoals bijvoorbeeld economie, maatschappijleer en aardrijkskunde, dit heet met een mooi woord vakintegratie. We hopen dat je zo een duidelijk keuze kunt maken van wat je op de havo wilt doen. De vakken bieden we aan op een manier van doen, ontdekken, ontwerpen, creëren en presenteren. Door het ontwikkelen van deze vaardigheden bereid je je voor op de vaardigheden die je op de havo nodig hebt. BMO sluit naadloos aan bij de leerroute ‘havo Breed’ van het Antoniuscollege.

Wil je meer weten over de leerroute ‘havo Breed’ en het Antoniuscollege? Kijk dan op de website van het Antoniuscollege.

 

Tweetalig Onderwijs (TTO AMXL)
Als je kiest voor TTO heb je al een hoger Engels niveau en wil je jezelf meer uitdagen. Je gaat in het Engels naar verschillende onderwerpen kijken zoals cultuur, geschiedenis, literatuur en verschillenden actuele thema's, zoals bijvoorbeeld: global warming. Je leert kritisch naar informatie kijken en brengt je Engels naar een nog hoger niveau. Daardoor gaat het je steeds makkelijker af om een gesprekje in het Engels te voeren of zelfs een presentatie in het Engels te geven. Je doet Anglia examen, als je dit hebt behaald kan je op het Antoniuscollege je Cambridge Advance examen doen.

Buiten dit D&O-blok volg je de lessen gewoon in het Nederlands.

Op de havo van het Antoniuscollege krijg je later de kans om op uitwisselingen te gaan, waarbij je kennismaakt met andere Europese culturen. Dit helpt je ook om kritisch te leren denken, wat de overstap naar de hogeschool nog makkelijker maakt.

Wil je meer weten over het tweetalig onderwijs op de havo? Kijk dan op de website van het Antoniuscollege.

Onderzoek & Ontwerpen (O&O AMXL)
Het vak Onderzoek & Ontwerpen hoort bij het Technasium van het Antoniuscollege. Bij de keuze voor het vak O&O is het belangrijk dat de volgende uitspraken bij jou passen:

 • je bent nieuwsgierig naar de werelden van bèta-techniek;
 • je wilt graag weten hoe bepaalde processen werken of hoe bepaalde producten in elkaar zitten;
 • je vindt exacte vakken zoals biologie, natuurkunde, wiskunde en scheikunde leuk;
 • je wilt jezelf graag ontwikkelen in bèta-technisch ontwerp en/of wetenschap;
 • en je gaat er voor om samen tot een goed resultaat te komen.

Door samen aan projecten te werken bij het vak O&O, kom je er ook achter welke bèta-technische beroepen je leuk lijken. Ook leer je op een hbo-manier te denken en te werken, waardoor je de overstap naar diverse opleidingen prima kunt maken!

Wil je meer weten over het Technasium? Kijk op de website van het Antoniuscollege.