Leren en doen & vaardigheden

Leren en doen

Leren is leuk als je wat je leert kunt toepassen. Op Antoniusmavo XL ga je vanaf klas 1 veel dóen. Heel bijzonder is dat je ook bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde de link legt met jouw eigen wereld. Je kookt, presenteert, meet en ontwerpt bijvoorbeeld je eigen kamer. Zo zie je ineens waarom je iets leert.

Vaardigheden

Voor nu en je toekomst. Op Antoniusmavo XL bouw je systematisch aan vaardigheden die je nodig hebt nu en in jouw toekomst. Je leert onder meer samenwerken, plannen, presenteren, zelfstandig werken, creatief en commercieel denken, communiceren en ondernemen. En je bent natuurlijk bezig met allerlei digitale vaardigheden.

Met je coach/docent praat je over wat je goed en minder goed kunt, wat je graag doet en waar je meer van zou willen weten. Dit geeft je veel zelfvertrouwen en helpt je om de goede beroepskeuze te maken.

Op de Antoniusmavo XL krijg je meteen zin om aan de slag te gaan!

Persoonlijk onderwijs

Op Antoniusmavo XL is het onderwijs persoonlijk. Dat wil zeggen dat je samen met je coach en ouders je leerroute uitstippelt. En samen bekijken jullie wat jouw doelen zijn en hoe je je flexuren kunt gebruiken. Bij elk vak werk je op het niveau dat jij aankunt: mavo- of havo-niveau. Doordat je veel mag uitproberen in de praktijk, ontdek je waar je goed in bent en waar je meer van wilt weten. Samen bepalen jullie of je doorgaat voor de mbo- of havo-route.

Geweldige eindexamenresultaten: 100% van de mavo-leerlingen geslaagd in 2016, 2017 én 2018!

Flexrooster

Zelf je dag indelen! Op Antoniusmavo XL krijg je een flexrooster. Je hebt drie vakken per dag van 80 minuten met telkens een pauze ertussen. Voor en na de lessen kun je zelf je flexuren inplannen. Een flexuur duurt 40 minuten. Elke week plan je zelf minimaal vijf flexuren in (meer mag ook). Je gebruikt ze voor coaching, studiewerktijd, extra vakles of voor TTT (Top Talent Tijd).

Benut je al je uren goed, dan heb je geen huiswerk thuis. Je bent altijd klaar om 15:15 uur. In klas 1 en 2 heb je elke dag een huiswerkuur met begeleiding. Aan het begin of het einde van de dag. Dat kies je zelf.

Meer informatie en uitleg

Al je huiswerk en projecten doe je op school.

Individuele begeleiding

Een belangrijke persoon in je schoolleven is je persoonlijke coach. Jullie praten veel met elkaar: jij en je coach en soms ook je ouders. Wat heb je geleerd, wat ging goed, wat kan beter. Waar heb je meer oefening of juist uitdaging nodig? Maar ook: welke (praktijk)ervaringen vond je het leukst, waar ben je trots op, wat past bij jou, wat wil je nog uitproberen, welke (beroeps)richting past bij jou?

Samen bekijken we welke begeleiding je nodig hebt, wat je gaat kiezen en hoe je persoonlijke leerroute eruit gaat zien. Je digitaal portfolio kan je goed helpen bij je ontwikkelgesprekken. Het is een soort website waarin je alle werkstukken, en ervaringen verzamelt die jij belangrijk vindt. Je gebruikt foto’s, filmpjes, teksten, beoordelingen en certificaten.

Doen en ontdekken

Bij D&O ben je bezig met uitdagende, praktische opdrachten en activiteiten. Je leert veel en intussen maak je kennis met allerlei werkvelden. Zo weet je straks precies welke opleiding en welk beroep bij jou past.

Een paar D&O thema’s die je kunt tegenkomen op de mbo-route:

 • Woonwereld
 • (H)eerlijk
 • In de mode
 • Kidzwijs
 • Kunst & zo

De D&O-onderwerpen voor de havo-route sluiten perfect aan op het Antoniuscollege:

 • Mavo XL-Technasium (onderzoeken, ontwerpen, ondernemen, smart technology)
 • Mavo XL-TTO (tweetalig)
 • Mavo XL-BMO (breed) 

D&O doe je twee jaar. Pas na al je ervaringen en ontdekkingen beslis je hoe je verder gaat in klas 3 en 4. Je mag zelf kiezen:

 • De havo-route op Mavo XL
 • Lifestyle & Ondernemerschap
 • Smart technology & Design
Doen en ontdekken op jouw manier!

TTT Top Talent Tijd

Twee keer per week kun je je flexuren gebruiken voor TTT. Je bent dan technisch, sportief of creatief bezig met wat jij leuk vindt.

Je mag onder andere kiezen uit:

 • Media & Games
 • Technical Skills
 • Sport & Move
 • Looks & Styling
 • Green Cooking
Ieder jaar organiseren we de TTT-dag. Dan mag je laten zien wat jij kunt!

Mbo-route of havo-route

Welke route past bij jou?

Leerlingen met een mavo- of kader-mavo-advies hebben de eerste twee leerjaren op Antoniusmavo XL de kans te onderzoeken wat het beste bij hen past: een mavo-opleiding die hen voorbereidt op een mbo-, of op havo-opleiding: de zogenaamde mbo- of havo-leerroute. Aan het einde van het tweede jaar wordt er een definitieve keuze gemaakt voor een mbo- of havo-leerroute.

Zesjarige havo: Hoe werkt dat?

Binnen de mavo-opleiding bereidt de mbo-route uw kind voor op een goede doorstroom naar het mbo-onderwijs. Daarnaast biedt Antoniusmavo XL een unieke havo-route aan in Gouda: Leerlingen volgen een programma waarbij het mogelijk is in 6 jaar de havo te halen met als tussenstap het mavo-diploma.

Waarom deze werkwijze?

De overheid heeft de vraag vanuit het VO om de havo in het kader van kansengelijkheid in 6 jaar te mogen aanbieden nog niet gehonoreerd. Vandaar dat de tussenstap noodzakelijk blijft ondanks het feit dat veel leerlingen gebaat zijn bij een 6-jarig traject. Het Antonius wil niet wachten op een GO vanuit de overheid en biedt een programma aan dat leerlingen met een mavo- of mavo-havo advies de mogelijkheid geeft met een maatwerkprogramma een havo-diploma te halen.

Aansluiting op Antoniuscollege

De havo-route voorziet in een programma waarin de leerlingen worden voorbereid qua kennis en vaardigheden op een drempelloze aansluiting op de havo-opleiding van het Antoniuscollege. De leerroutes, zoals Technasium en TTO, die op het Antoniuscollege worden aangeboden worden ook in het onderbouw programma van Antoniusmavo XL aangeboden. Leerlingen krijgen zo een unieke mogelijkheid een havo-opleiding in 6 jaar af te ronden, in plaats van in 5 jaar.

U kunt ook contact opnemen met de teamleider mevr. M. van Kerkhof: m.vankerkhof@carmelcollegegouda.nl

Update 16 april

Update ouders en leerlingen 16 april

Ontwikkelingen rondom de schoolsluiting

Het is alweer de vijfde week dat er geen leerlingen op school zijn. We missen jullie en onze collega’s enorm. Ondanks het mooie weer blijven we in de buurt van onze huizen en beperken bezoekjes aan supermarkt. En nog veel ingrijpender: we mogen niet op bezoek bij onze opa’s en oma’s. We hopen allemaal dat er snel verandering in komt maar hoe staat het er nu mee?

Gisteren sprak de premier over een eventuele versoepeling inzake de maatregelen die zijn genomen rondom de Corona uitbraak. Voor de handhaving of versoepeling van de maatregelen hanteert hij drie criteria:

 • De druk op de zorg;
 • De bescherming van onze ouderen en zieken;
 • Het hebben van inzicht in de verspreiding.

Als het onderwijs al voorzichtig op gang kan komen na de meivakantie dan onder strenge voorwaarden. Alle bijkomende zaken als de druk op het openbaar vervoer (docenten wonen niet allemaal in Gouda bijvoorbeeld) spelen een rol in de besluitvorming. Hij roept op na te denken over de 1,5 meter samenleving. Dit wordt het nieuwe normaal. Volgende week dinsdag horen we wat er daadwerkelijk gaat gebeuren na de meivakantie.

Met dit in gedachten zijn wij begonnen met het bedenken van scenario’s mochten we langzaam aan weer mogen opstarten. In het land en in het nieuws zijn er allerlei ideeën over. Ik noem er een paar:

 • Een klas wordt in 2 of 3 kleine groepen verdeeld en volgen steeds voor elk vak 1 les (of 2) in de week en de rest blijft digitaal thuisonderwijs met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Het rooster wordt aangepast
 • De lessen worden op de ochtend en middag in shifts gegeven en de schooltijd wordt opgerekt naar 18.00, ook hier weer met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Het rooster wordt aangepast
 • Leerlingen komen in (hele) kleine groepen 1 of 2 x per week op school bij hun coach/tutor en krijgen de gelegenheid om voor 1 of 2 vakken een toets te maken. Het onderwijs blijft verder op afstand gegeven worden.

Dit is een greep uit de ideeën die er vanuit de VO-scholen komen.

In het nieuws lees je ook hoe er gedacht wordt over het inhalen van eventuele achterstanden:

 • Een kortere zomervakantie
 • De zomervakantie vroeger laten starten en dus in de zomer naar school

Hoe het gaat worden weten we nog niet maar zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn breng ik jullie, en u als ouders, op de hoogte.

Opvang leerlingen in de meivakantie

Minister Slob heeft het volgende met de VO-scholen gedeeld:

‘De noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft ook in de meivakantie beschikbaar.

Daarvoor worden nu met het onderwijs en de kinderopvangsector plannen ontwikkeld, waarover ik u tijdig informeer. Uw school hoeft hierbij niet de plek te zijn waar de opvang plaatsvindt.’

De VO-scholen in Gouda slaan met de gemeente de handen ineen en verzorgen op een locatie in de stad opvang voor de VO leerlingen waar het om gaat. Indien uw zoon/dochter hieraan deelneemt dan horen wij dat graag uiterlijk maandag 20 april. Aan een programma wordt gewerkt. De frequentie is ook nog niet bekend.

Ank Brent MSc
Rector CCG