Flexrooster

In het onderstaande overzicht staan de lestijden. Het rooster dat gevolgd moet worden staat in Zermelo, de roosterinformatie in SOMToday is alleen bedoeld voor de administratie. Het is ook belangrijk dat je tijdens de schooldag het mededelingenbord in de gaten houdt voor acute les- of lokaalwisselingen en andere mededelingen.

Normaal rooster  
flexuur 08:15 - 08:55 uur
reguliere les 08:55 - 10:15 uur
pauze 10:15 - 10:35 uur
reguliere les 10:35 - 11:55 uur
pauze 11:55 - 12:25 uur
reguliere les 12:25 - 13:45 uur
pauze 13:45 - 13:55 uur
flexuur 13:55 - 14:35 uur
flexuur 14:35 - 15:15 uur

 

Soms wordt er gewerkt met een 'verkort' rooster, dit rooster wordt op het infobord en Zermelo bekend gemaakt.

Tropenrooster

Indien er een buiten temperatuur van 30 graden of hoger verwacht komt een mogelijk tropenrooster aan de orde. In principe geldt een tropenrooster voor alle scholen van het Carmelcollege Gouda. De directie stelt een tropenrooster in na overleg met de locatieleiding m.b.t. uitvoerbaarheid en/of wenselijkheid

Bij een tropenrooster is de schooldag korter en zijn de leerlingen dus eerder uit. Dit kan zijn omdat er lessen aan het eind van de dag komen te vervallen en/of er een verkort rooster ingezet wordt. In alle gevallen wordt dit met de ouders gecommuniceerd via de website (infobord - mededelingen), e-mail of app-groep.