Financiën

Onderwijskosten

Antoniusmavo XL kent een vrijwillige ouderbijdrage. Een overzicht van deze kosten vindt u onderaan deze pagina. Voor de verschillende onderwijskosten en een uitleg en toelichting daarop, verwijzen wij u naar de schoolgids.

Tegemoetkoming schoolkosten

Voor een tegemoetkoming in de schoolkosten zijn er verschillende overheidsregelingen. Onderstaand een overzicht van de mogelijkheden.

Uw kind is jonger dan 18 jaar

Is uw kind jonger dan 18 jaar, dan kunt u, mits u aan de voorwaarden voldoet, een kindgebonden budget aanvragen. Het aanvragen van het kindgebonden budget gaat via de speciale site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Uw kind is 18 jaar of ouder

Voor een leerling vanaf 18 jaar geldt de regeling Tegemoetkoming Scholieren. Het aanvragen van de tegemoetkoming scholieren kan alleen via de website van de DUO van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: http://duo.nl/particulieren/scholier/default.asp

Kindpakket Gouda

De Geld Terug Regeling is per 1 januari 2018 gestopt. Het Kindpakket en de Rotterdampas vervangen de Geld Terug Regeling. Het Kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zodat zij ook mee kunnen doen in de samenleving.

Vrijwillige ouderbijdrage 2023-2024