Leren en doen & vaardigheden

Leren en doen

Leren is leuk als je wat je leert kunt toepassen. Op Antoniusmavo XL ga je vanaf klas 1 veel dóen. Heel bijzonder is dat je ook bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde de link legt met jouw eigen wereld. Je kookt, presenteert, meet en ontwerpt bijvoorbeeld je eigen kamer. Zo zie je ineens waarom je iets leert.

Vaardigheden

Voor nu en je toekomst. Op Antoniusmavo XL bouw je systematisch aan vaardigheden die je nodig hebt nu en in jouw toekomst. Je leert onder meer samenwerken, plannen, presenteren, zelfstandig werken, creatief en commercieel denken, communiceren en ondernemen. En je bent natuurlijk bezig met allerlei digitale vaardigheden.

Met je coach/docent praat je over wat je goed en minder goed kunt, wat je graag doet en waar je meer van zou willen weten. Dit geeft je veel zelfvertrouwen en helpt je om de goede beroepskeuze te maken.

Op de Antoniusmavo XL krijg je meteen zin om aan de slag te gaan!

Persoonlijk onderwijs

Op Antoniusmavo XL is het onderwijs persoonlijk. Dat wil zeggen dat je samen met je coach en ouders je leerroute uitstippelt. En samen bekijken jullie wat jouw doelen zijn en hoe je je flexuren kunt gebruiken. Bij elk vak werk je op het niveau dat jij aankunt: mavo- of havo-niveau. Doordat je veel mag uitproberen in de praktijk, ontdek je waar je goed in bent en waar je meer van wilt weten. Samen bepalen jullie of je doorgaat voor de mbo- of havo-route.

Geweldige eindexamenresultaten: 100% van de mavo-leerlingen geslaagd in 2016, 2017 én 2018!

Flexrooster

Zelf je dag indelen! Op Antoniusmavo XL krijg je een flexrooster. Je hebt drie vakken per dag van 80 minuten met telkens een pauze ertussen. Voor en na de lessen kun je zelf je flexuren inplannen. Een flexuur duurt 40 minuten. Elke week plan je zelf minimaal vijf flexuren in (meer mag ook). Je gebruikt ze voor coaching, studiewerktijd, extra vakles of voor TTT (Top Talent Tijd).

Benut je al je uren goed, dan heb je geen huiswerk thuis. Je bent altijd klaar om 15:15 uur. In klas 1 en 2 heb je elke dag een huiswerkuur met begeleiding. Aan het begin of het einde van de dag. Dat kies je zelf.

Meer informatie en uitleg

Al je huiswerk en projecten doe je op school.

Individuele begeleiding

Een belangrijke persoon in je schoolleven is je persoonlijke coach. Jullie praten veel met elkaar: jij en je coach en soms ook je ouders. Wat heb je geleerd, wat ging goed, wat kan beter. Waar heb je meer oefening of juist uitdaging nodig? Maar ook: welke (praktijk)ervaringen vond je het leukst, waar ben je trots op, wat past bij jou, wat wil je nog uitproberen, welke (beroeps)richting past bij jou?

Samen bekijken we welke begeleiding je nodig hebt, wat je gaat kiezen en hoe je persoonlijke leerroute eruit gaat zien. Je digitaal portfolio kan je goed helpen bij je ontwikkelgesprekken. Het is een soort website waarin je alle werkstukken, en ervaringen verzamelt die jij belangrijk vindt. Je gebruikt foto’s, filmpjes, teksten, beoordelingen en certificaten.

Doen en ontdekken

Bij D&O ben je bezig met uitdagende, praktische opdrachten en activiteiten. Je leert veel en intussen maak je kennis met allerlei werkvelden. Zo weet je straks precies welke opleiding en welk beroep bij jou past.

Een paar D&O thema’s die je kunt tegenkomen op de mbo-route:

 • Woonwereld
 • (H)eerlijk
 • In de mode
 • Kidzwijs
 • Kunst & zo

De D&O-onderwerpen voor de havo-route sluiten perfect aan op het Antoniuscollege:

 • Mavo XL-Technasium (onderzoeken, ontwerpen, ondernemen, smart technology)
 • Mavo XL-TTO (tweetalig)
 • Mavo XL-BMO (breed) 

D&O doe je twee jaar. Pas na al je ervaringen en ontdekkingen beslis je hoe je verder gaat in klas 3 en 4. Je mag zelf kiezen:

 • De havo-route op Mavo XL
 • Lifestyle & Ondernemerschap
 • Smart technology & Design
Doen en ontdekken op jouw manier!

TTT Top Talent Tijd

Twee keer per week kun je je flexuren gebruiken voor TTT. Je bent dan technisch, sportief of creatief bezig met wat jij leuk vindt.

Je mag onder andere kiezen uit:

 • Media & Games
 • Technical Skills
 • Sport & Move
 • Looks & Styling
 • Green Cooking
Ieder jaar organiseren we de TTT-dag. Dan mag je laten zien wat jij kunt!

Mbo-route of havo-route

Welke route past bij jou?

Leerlingen met een mavo- of kader-mavo-advies hebben de eerste twee leerjaren op Antoniusmavo XL de kans te onderzoeken wat het beste bij hen past: een mavo-opleiding die hen voorbereidt op een mbo-, of op havo-opleiding: de zogenaamde mbo- of havo-leerroute. Aan het einde van het tweede jaar wordt er een definitieve keuze gemaakt voor een mbo- of havo-leerroute.

Zesjarige havo: Hoe werkt dat?

Binnen de mavo-opleiding bereidt de mbo-route uw kind voor op een goede doorstroom naar het mbo-onderwijs. Daarnaast biedt Antoniusmavo XL een unieke havo-route aan in Gouda: Leerlingen volgen een programma waarbij het mogelijk is in 6 jaar de havo te halen met als tussenstap het mavo-diploma.

Waarom deze werkwijze?

De overheid heeft de vraag vanuit het VO om de havo in het kader van kansengelijkheid in 6 jaar te mogen aanbieden nog niet gehonoreerd. Vandaar dat de tussenstap noodzakelijk blijft ondanks het feit dat veel leerlingen gebaat zijn bij een 6-jarig traject. Het Antonius wil niet wachten op een GO vanuit de overheid en biedt een programma aan dat leerlingen met een mavo- of mavo-havo advies de mogelijkheid geeft met een maatwerkprogramma een havo-diploma te halen.

Aansluiting op Antoniuscollege

De havo-route voorziet in een programma waarin de leerlingen worden voorbereid qua kennis en vaardigheden op een drempelloze aansluiting op de havo-opleiding van het Antoniuscollege. De leerroutes, zoals Technasium en TTO, die op het Antoniuscollege worden aangeboden worden ook in het onderbouw programma van Antoniusmavo XL aangeboden. Leerlingen krijgen zo een unieke mogelijkheid een havo-opleiding in 6 jaar af te ronden, in plaats van in 5 jaar.

U kunt ook contact opnemen met de teamleider mevr. M. van Kerkhof: m.vankerkhof@carmelcollegegouda.nl

Update 27 mei

Update ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 27 mei
We zijn blij om jullie weer te mogen ontvangen op school. Uit de enquêtes die we deze week hebben gehouden blijkt dat het overgrote deel van de leerlingen het opstarten van het onderwijs toejuicht. Vooral het sociale en interactieve deel, wat essentieel is in ons onderwijs, hebben de leerlingen gemist de afgelopen periode. In deze update kun je lezen hoe alles vanaf 2 juni in zijn werk gaat op school.

Vervoer Openbaar Vervoer
Inmiddels is er meer duidelijk rond het gebruik van het Openbaar Vervoer voor onze leerlingen. Er is door het kabinet weliswaar een oproep aan scholieren en studenten gedaan om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer maar het openbaar vervoer is en blijft beschikbaar voor leerlingen (en leraren) die noodzakelijkerwijs wel zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Daarbij wordt gesproken over een afstandsnorm van 8 kilometer. Echter er zijn leerlingen die misschien nog wel verder fietsen en dat blijven doen. Dus leerlingen die onmogelijk met eigen vervoer naar school kunnen komen, zijn en blijven welkom in de trein en bus.

Een ander misverstand is dat de regionale vervoerders speciaal vervoer gaan regelen. Dat gaan zij niet doen. Het is niet zo dat de lokale busvervoerder (in ons geval Arriva) leerlingen individueel of collectief van A via B naar onze scholen gaan vervoeren. Leerlingen die niet met eigen vervoer kunnen reizen worden geacht het reguliere openbaar vervoer te gebruiken. Wat Arriva wel gaat doen is maatwerk bieden in de vorm van extra versterkingsbussen op lijnen of ritten die overvol (dreigen) te raken. Mochten er toch nog vragen zijn mailt u dan naar het algemene mailadres.


Opstarten lessen op 2 juni
Hoe gaat het vanaf 2 juni in zijn werk?

 • Heb je het 1e uur VT/HT of CT, dan kom je niet eerder dan 08.45 uur aan op school.
 • Heb je het 1e uur géén VT/HT of CT, dan kom je niet eerder dan 09.35 uur aan op school. Je wacht in de hal of aula totdat de bel gaat. Je houdt hierbij 1,5 meter afstand.

Rooster

In de Zermelo Webapp staat het juiste rooster per leerling zodat de leerling weet op welke dag hij /zij op school moet zijn. Als het goed is heeft elke leerling deze webapp op zijn / haar telefoon of computer. Mocht dit niet het geval zijn dan vraag je je coach om hulp. Let op: In het rooster zie je op de dagen dat je thuisonderwijs volgt een icoontje van een camera. Je volgt de lessen dan via MS Teams. 

De docent zal aangeven in Somtoday wanneer zijn / haar les niet live gevolgd hoeft te worden. De absentie wordt bijgehouden.

We werken met een 2 wekelijkse cyclus
e klas is in 2 groepen verdeeld. Segment A en B. De ene week ga je op maandag, woensdag en
vrijdag naar school en de andere week op dinsdag en donderdag. Hieronder staat het in een schema
aangegeven. (Er zijn enkele leerlingen die de gehele week naar school komen, die horen dit van hun
coach)

 

Op welke dagen aanwezig op school

Week

Segment A

Segment B

 1.  

Ma, woe, vrij

Di en do

 1.  

Di en do

Ma, woe, vrij

Leerlingen die niet fysiek op school zijn volgen de lessen via een livestream via Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

Lestijden: Let op de lestijden zijn veranderd

 • Heb je het 1e uur VT/HT of CT, dan kom je niet eerder dan 08.45 uur aan op school.
 • Heb je het 1e uur géén VT/HT of CT, dan kom je niet eerder dan 09.35 uur aan op school.
  Je wacht in de hal of aula totdat de bel gaat. Je houdt hierbij 1,5 meter afstand.

Lesuren

Start

Einde

Les

1

9:00

9:40

Vt, ht, ct

2-3

9:45

10:25

1e reguliere les

Pauze

10:25

10:40

In het lokaal blijven

H4-5

10:40

11:20

2e reguliere les

6-7

11:25

12:05

3e reguliere les

8-9

12:10

12:50

ct, ht

Pauze

12:50

13:05

In het lokaal blijven

Tien

13:05

13:45

Evt. D&P Keuzedelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe gaat het als je straks weer op school bent?

 • Je houdt 1,5 meter afstand en volgt de aanwijzingen van het personeel op.
 • De kluizen worden niet gebruikt. Je moet je boeken in je tas mee nemen.
 • Jassen worden aan de stoel gehangen of in de tas gedaan.
 • Je zorgt voor eigen spullen, schoolboeken, etui, leesboek, rekenmachine ed. Deze mogen niet
  geleend worden.
 • Je neemt jouw eigen laptop / device mee naar school. Zorg dat deze helemaal opgeladen is.
 • Op school zal er geventileerd worden. De deur van het lokaal staat open en er zal ook
  minimaal 1 raam open staan. Neem eventueel een vest meer voor in de klas.
 • De pauze wordt doorgebracht in het lokaal. Je blijft zitten op je eigen plek en mag iets voor jezelf
  doen (wat mag en niet mag hoor je op school). Eten en drinken neem je zelf mee.
 • Per gang met lokalen wordt er een wc-blok toegewezen. De instructies over het gebruik maken
  van het toilet krijg je op school.
 • Ziekmelden gaat weer op de normale manier, per mail melden ouders de leerling ziek. 
  (procedure zie website): afwezigheidamxl@carmelcollegegouda.nl
 • Je houdt je aan onderstaande instructies en afspraken. Wanneer je je niet houdt aan de afspraken
  en instructies en de aanwijzingen van het personeel niet opvolgt dan worden je ouders op de hoogte
  gebracht en wordt je naar huis gestuurd. Je moet de lessen dan op alle dagen online volgen.

 

Instructies en afspraken
Leerlingen komen aan op het schoolplein: Leerlingen volgen de aanwijzingen van het personeel op.

 • Leerlingen zonder fiets lopen rechtdoor direct de school in. Dit gaat wel op teken van de
  medewerker i.v.m. oversteek fietsers. Leerlingen houden 1,5 meter afstand.
 • Leerlingen met fiets, lopen met de fiets aan de hand de “lus” die is aangegeven op het plein
  en de leerlingen sorteren voor in het vak van hun leerjaar. Je wacht op 1,5 meter afstand.
 • De medewerker die dit begeleidt geeft aan wanneer leerlingen door mogen lopen naar de
  fietsenstalling.
 • Bij de stalling staat een medewerker om aan te geven in welk rek de fiets geplaatst moet
  worden.
 • Per leerjaar zijn er 2 rekken beschikbaar. (Vaste indeling)
 • Na het plaatsen van de fiets in de fietsenstalling loopt de leerling direct door de school in.

Leerlingen gaan de school in: Leerlingen volgen de aanwijzingen van het personeel op.

 • Vanaf buitengezien nemen leerlingen die les hebben op de 1e verdieping de rechter deur.
  Zij lopen op 1,5 meter afstand van elkaar langs de muur van de aula naar de korte trap.
  Deze trap nemen zij naar de 1e verdieping. (ook voor de lokalen 110 – 113 en lokaal 115&114)
 • Vanaf buitengezien nemen leerlingen die les hebben op de 2e verdieping de linker deur.
  Zij lopen op 1,5 meter afstand van elkaar achter de blokken langs naar de lange trap.
  Deze trap nemen zij naar de 1e verdieping en direct nemen ze de volgende trap naar de
  2e verdieping.

Let op: leerlingen mogen NIET naar de kluisjes.
Leerlingen lopen door de gangen: Leerlingen volgen de aanwijzingen van het personeel op.

Op de vloer van de gangen zijn strepen geplakt die 1,5 meter aangeven. Zorg dat je voldoende afstand
houdt.

Leerling komt het klaslokaal in: Leerlingen volgen de aanwijzingen van het personeel op.

 • De docent geeft instructies vanaf zijn / haar bureau.
 • De leerling desinfecteert zijn / haar handen bij binnenkomst in het lokaal met desinfecterende
  handgel / spray. De leerling pakt een doekje en veegt zijn tafel schoon (op de tafel of op het
  doekje zit desinfecterend middel)
 • De leerling gaat zitten op de door de docent aangewezen plek, aan de tafel waar de groene
  sticker op geplakt is. De leerling zit rechtop en met de stoel aangeschoven aan de tafel. De
  leerling blijft zitten en staat alleen op wanneer de docent hier toestemming voor geeft.
 • De docent geeft aan het einde van de les aan welke leerling op mag staan en het lokaal mag
  verlaten en zijn doekje in de prullenbak mag gooien.
 • De leerling desinfecteert zijn handen bij het verlaten van het lokaal.

Leerling verlaat de school : Leerlingen volgen de aanwijzingen van het personeel op.

 • Leerling loopt via de afgesproken route direct de school uit. (niet blijven hangen)
 • Leerlingen die vertrekken vanaf de 1e verdieping lopen op 1,5 meter afstand via de gang
  richting lokaal 104 en gaan rechtsaf door naar de korte trap. Deze trap nemen zij naar de hal
  en vervolgens lopen zij langs de muur van de aula het plein op.
 • Leerlingen die vertrekken vanaf de 2e verdieping lopen op 1,5 meter afstand via de gang
  richting de loopbrug, nemen de trap en gaan direct de lange trap af richting de hal, direct
  rechts voor de blokken langs zij het plein op.
 • Leerlingen die hun fiets willen pakken volgen de instructies op van het personeel de bij de
  fietsenstallingen aanwezig zijn.

Aandachtspunten voor de leerlingen tijdens de lessen Lichamelijke opvoeding (LO):

 1. Leerlingen worden door de docent LO opgehaald bij het leslokaal en terug gebracht naar het
  lokaal waar zij les hebben.
 2. Leerlingen ontsmetten hun handen bij het verlaten van het lokaal en bij terugkomst in het lokaal.
 3. Leerlingen dragen een eigen verantwoordelijkheid op het bewaren van de 1,5 meter afstand, de
  docent zal hier in sturen, begeleiden en leerlingen aanspreken.
 4. Leerlingen kunnen zich niet omkleden op school! Leerlingen komen in sportkleding naar school
  of nemen deel aan de les in hun normale kleding. Tevens dragen zij goede sportschoenen!!
 5. Materiaal dat door leerlingen gebruikt wordt, zal ook door de leerlingen gedesinfecteerd worden
  (net zoals bv de tafels in het lokaal).
 6. Leerlingen mogen nooit het materiaal van de docent gebruiken.
 7. De lessen worden verzorgd op het schoolplein en parkeerterrein voor de school.
 8. Leerlingen die niet fysiek aanwezig zijn op school tijdens de les LO werken thuis tijdens de les
  LO aan hun huiswerk.

Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact op met je coach!

Ank Brent MSc
Rector CCG

Manon van Kerkhof en Ruud Paalvast
Teamleiders AMXL