Leren en doen & vaardigheden

Leren en doen

Leren is leuk als je wat je leert kunt toepassen. Op Antoniusmavo XL ga je vanaf klas 1 veel dóen. Heel bijzonder is dat je ook bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde de link legt met jouw eigen wereld. Je kookt, presenteert, meet en ontwerpt bijvoorbeeld je eigen kamer. Zo zie je ineens waarom je iets leert.

Vaardigheden

Voor nu en je toekomst. Op Antoniusmavo XL bouw je systematisch aan vaardigheden die je nodig hebt nu en in jouw toekomst. Je leert onder meer samenwerken, plannen, presenteren, zelfstandig werken, creatief en commercieel denken, communiceren en ondernemen. En je bent natuurlijk bezig met allerlei digitale vaardigheden.

Met je coach/docent praat je over wat je goed en minder goed kunt, wat je graag doet en waar je meer van zou willen weten. Dit geeft je veel zelfvertrouwen en helpt je om de goede beroepskeuze te maken.

Op de Antoniusmavo XL krijg je meteen zin om aan de slag te gaan!

Persoonlijk onderwijs

Op Antoniusmavo XL is het onderwijs persoonlijk. Dat wil zeggen dat je samen met je coach en ouders je leerroute uitstippelt. En samen bekijken jullie wat jouw doelen zijn en hoe je je flexuren kunt gebruiken. Bij elk vak werk je op het niveau dat jij aankunt: mavo- of havo-niveau. Doordat je veel mag uitproberen in de praktijk, ontdek je waar je goed in bent en waar je meer van wilt weten. Samen bepalen jullie of je doorgaat voor de mbo- of havo-route.

Geweldige eindexamenresultaten: 100% van de mavo-leerlingen geslaagd in 2016, 2017 én 2018!

Flexrooster

Zelf je dag indelen! Op Antoniusmavo XL krijg je een flexrooster. Je hebt drie vakken per dag van 80 minuten met telkens een pauze ertussen. Voor en na de lessen kun je zelf je flexuren inplannen. Een flexuur duurt 40 minuten. Elke week plan je zelf minimaal vijf flexuren in (meer mag ook). Je gebruikt ze voor coaching, studiewerktijd, extra vakles of voor TTT (Top Talent Tijd).

Benut je al je uren goed, dan heb je geen huiswerk thuis. Je bent altijd klaar om 15:15 uur. In klas 1 en 2 heb je elke dag een huiswerkuur met begeleiding. Aan het begin of het einde van de dag. Dat kies je zelf.

Meer informatie en uitleg

Al je huiswerk en projecten doe je op school.

Individuele begeleiding

Een belangrijke persoon in je schoolleven is je persoonlijke coach. Jullie praten veel met elkaar: jij en je coach en soms ook je ouders. Wat heb je geleerd, wat ging goed, wat kan beter. Waar heb je meer oefening of juist uitdaging nodig? Maar ook: welke (praktijk)ervaringen vond je het leukst, waar ben je trots op, wat past bij jou, wat wil je nog uitproberen, welke (beroeps)richting past bij jou?

Samen bekijken we welke begeleiding je nodig hebt, wat je gaat kiezen en hoe je persoonlijke leerroute eruit gaat zien. Je digitaal portfolio kan je goed helpen bij je ontwikkelgesprekken. Het is een soort website waarin je alle werkstukken, en ervaringen verzamelt die jij belangrijk vindt. Je gebruikt foto’s, filmpjes, teksten, beoordelingen en certificaten.

Doen en ontdekken

Bij D&O ben je bezig met uitdagende, praktische opdrachten en activiteiten. Je leert veel en intussen maak je kennis met allerlei werkvelden. Zo weet je straks precies welke opleiding en welk beroep bij jou past.

Een paar D&O thema’s die je kunt tegenkomen op de mbo-route:

 • Woonwereld
 • (H)eerlijk
 • In de mode
 • Kidzwijs
 • Kunst & zo

De D&O-onderwerpen voor de havo-route sluiten perfect aan op het Antoniuscollege:

 • Mavo XL-Technasium (onderzoeken, ontwerpen, ondernemen, smart technology)
 • Mavo XL-TTO (tweetalig)
 • Mavo XL-BMO (breed) 

D&O doe je twee jaar. Pas na al je ervaringen en ontdekkingen beslis je hoe je verder gaat in klas 3 en 4. Je mag zelf kiezen:

 • De havo-route op Mavo XL
 • Lifestyle & Ondernemerschap
 • Smart technology & Design
Doen en ontdekken op jouw manier!

TTT Top Talent Tijd

Twee keer per week kun je je flexuren gebruiken voor TTT. Je bent dan technisch, sportief of creatief bezig met wat jij leuk vindt.

Je mag onder andere kiezen uit:

 • Media & Games
 • Technical Skills
 • Sport & Move
 • Looks & Styling
 • Green Cooking
Ieder jaar organiseren we de TTT-dag. Dan mag je laten zien wat jij kunt!

Mbo-route of havo-route

Welke route past bij jou?

Leerlingen met een mavo- of kader-mavo-advies hebben de eerste twee leerjaren op Antoniusmavo XL de kans te onderzoeken wat het beste bij hen past: een mavo-opleiding die hen voorbereidt op een mbo-, of op havo-opleiding: de zogenaamde mbo- of havo-leerroute. Aan het einde van het tweede jaar wordt er een definitieve keuze gemaakt voor een mbo- of havo-leerroute.

Zesjarige havo: Hoe werkt dat?

Binnen de mavo-opleiding bereidt de mbo-route uw kind voor op een goede doorstroom naar het mbo-onderwijs. Daarnaast biedt Antoniusmavo XL een unieke havo-route aan in Gouda: Leerlingen volgen een programma waarbij het mogelijk is in 6 jaar de havo te halen met als tussenstap het mavo-diploma.

Waarom deze werkwijze?

De overheid heeft de vraag vanuit het VO om de havo in het kader van kansengelijkheid in 6 jaar te mogen aanbieden nog niet gehonoreerd. Vandaar dat de tussenstap noodzakelijk blijft ondanks het feit dat veel leerlingen gebaat zijn bij een 6-jarig traject. Het Antonius wil niet wachten op een GO vanuit de overheid en biedt een programma aan dat leerlingen met een mavo- of mavo-havo advies de mogelijkheid geeft met een maatwerkprogramma een havo-diploma te halen.

Aansluiting op Antoniuscollege

De havo-route voorziet in een programma waarin de leerlingen worden voorbereid qua kennis en vaardigheden op een drempelloze aansluiting op de havo-opleiding van het Antoniuscollege. De leerroutes, zoals Technasium en TTO, die op het Antoniuscollege worden aangeboden worden ook in het onderbouw programma van Antoniusmavo XL aangeboden. Leerlingen krijgen zo een unieke mogelijkheid een havo-opleiding in 6 jaar af te ronden, in plaats van in 5 jaar.

U kunt ook contact opnemen met de teamleider mevr. M. van Kerkhof: m.vankerkhof@carmelcollegegouda.nl

Update 20 mei

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Het hemelvaartweekend staat voor de deur en op 4 juni horen onze examenleerlingen officieel de uitslag van hun examen. Daarover ontvangen de examenleerlingen een aparte brief. Voor alle andere leerlingen starten de lessen weer na het pinksterweekend. Tot aan de zomervakantie (10 juli) volgen de leerlingen de lessen in een tweewekelijkse cyclus, zoals vorige week toegelicht.

Back to school na het pinksterweekend
Volgende week wordt de groepsindeling bekend gemaakt en komt het rooster online. Daarbij sturen we ook een toelichting. Je weet dan precies hoe het werkt vanaf 2 juni!

Vervoer voor leerlingen die normaal met het OV-reizen en niet met de fiets de school kunnen bereiken
Zoals aangegeven door de overheid moet de gemeente in overleg met de VO-scholen op zoek naar een oplossing om het vervoer te regelen voor deze leerlingen. We houden u op de hoogte. Daarbij blijft de fiets, waar mogelijk, de voorkeur als vervoersmiddel.

Bevorderen en toetsen

Leerlingen ontvangen voor 2 juni een voorlopig plaatsingsadvies gebaseerd op de tot nu toe bekende gegevens (resultaten t/m half maart, inzet en werkhouding, CITO ( indien van toepassing), eerdere tutor of coachbrieven en gemaakte opdrachten tijdens Corona). Hierbij een toelichting op de adviezen:

 1. Over naar het volgende leerjaar: Je bent bevorderd, mits je actief blijft participeren in de online en fysieke lessen (opdrachten maken en niveautoetsen maken hier onderdeel van uit). Houd je je niet aan deze afspraak dan vindt heroverweging van dit advies plaats**
 2. Doubleren: Op dit moment heb je een doubleren advies ontvangen: of we dit handhaven toetsen we aan het einde van het schooljaar
 3. Afstroom: Op dit moment heb je een afstroomadvies ontvangen: of we dit handhaven toetsen we aan het einde van het schooljaar

De coach neemt contact op met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) als er sprake is van een voorlopig plaatsingsadvies 2 of 3 om het besluit toe te lichten. De schoolbrede toetsweken vervallen. Echter voor de leerlingen met een voorlopig plaatsingsadvies 2 of 3 worden aan het einde van het schooljaar wel toetsen georganiseerd. Opdrachten en niveautoetsen blijven onderdeel van het lesprogramma voor alle leerlingen en worden serieus door de leerlingen gemaakt. 

Op deze wijze bieden wij de leerlingen de mogelijkheid een eventuele ongunstige uitgangspositie zoals zichtbaar in de maand maart, te repareren.

Deze werkwijze maakt het mogelijk de beschikbare tijd tot aan de zomervakantie optimaal te benutten om zo onze leerlingen op niveau te krijgen zodat ze een goede start kunnen maken in het schooljaar 2020-2021.

Zomerschool
Wellicht heeft u berichten gelezen over de zomerschool. Of en hoe we die gaan inzetten, beslissen we binnenkort. De zomerschool kan gebruikt worden voor een bepaalde groep leerlingen om (deels) achterstanden in te halen.

Indien er vragen zijn dan kunnen die altijd worden gemaild naar de coach of teamleiders.

Prettig weekend!

Ank Brent MSc
Rector CCG