Klankbordgroep ouders

De klankbordgroep ouders is op zoek naar nieuwe leden
We zijn op zoek naar u! We zoeken ouders met kinderen in verschillende klassen en niveaus. Het belangrijkste is dat u betrokken bent bij de school. Hieronder vindt u meer informatie over wat de ouderraad doet. Bent u enthousiast geworden, dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Taken klankbordgroep ouders
Een brug tussen de ouders en school zijn is een belangrijke taak van deze klankbordgroep. Wat speelt er op school? Welke punten kunnen beter? Maar zeker ook welke punten gaan goed? Alles wordt besproken. De klankbordgroep ouders denkt mee met school en geeft gevraagd of ongevraagd advies. De klankbordgroep praat met de directeur, met personeel en met leerlingen over wat er op de school gebeurt en overlegt daar onderling over. Alle onderwerpen die van belang zijn voor het onderwijs op de school worden tijdens de vergaderingen besproken. Denk bijvoorbeeld aan de lesroosters, schoolactiviteiten, lesuitval, de oplossingen voor wanneer er een les uitvalt, de omgangsvormen binnen en buiten de klas, de veiligheid op school, het rookbeleid, de informatie aan ouders en basisscholen in de regio. De klankbordgroep ouders is niet bedoeld voor individuele klachten van leerlingen en ouders en ook niet voor (overkoepelende) beleidszaken.

Hoe is de klankbordgroep ouders samengesteld? 
De klankbordgroep bestaat uit maximaal elf leden. Leden van deze klankbordgroep hebben zelf kinderen op school en alle jaargangen zijn vertegenwoordigd. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Tijdens de vergadering is de teamleider (deels) aanwezig, zodat aandachtspunten vanuit school ingebracht en besproken kunnen worden. Daarnaast is er een vertegenwoordiger vanuit de leerlingenraad (deels) aanwezig.

Wat vindt de klankbordgroep ouders belangrijk? 
Om goed te kunnen werken moet de klanbordgroep weten wat er onder de ouders en de leerlingen leeft. Wij horen graag wat goed gaat maar ook wat beter kan. Als u iets met ons wilt bespreken, neem dan contact met ons op. De klankbordgroep ouders staat altijd open om uw inbreng mee te nemen in de vergadering. We vergaderen zes keer per jaar.

Hoe kunt u de klankbordgroep ouders bereiken? 
U kunt de klankbordgroep ouders bereiken voor ideeën, vragen en/of informatie via het volgende email adres:ouderklankbordgroepamxl@carmelcollegegouda.nl

Aanmeldformulier klankbordgroep ouders